Algemene voorwaarden en Privacy Statement

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Aansprakelijkheid
Het draaiboek bevat tips en voorbeelden voor het feestje. De koper is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feestje. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel in welke vorm dan ook. U dient zelf voor voldoende begeleiding te zorgen.

 

Verhuur

Per email worden afspraken gemaakt over het ophalen en terugbrengen van gehuurde artikelen.

De producten worden voor verhuur zorgvuldig gecontroleerd. Mocht een huurder dit willen controleren dan kan dit bij het ophalen.

De huurder is aansprakelijk voor schade of vermissing vanaf het moment van ophalen tot en met het terugbrengen.

Na de huurperiode zal de borg verrekend worden met de huurprijs en teruggestort worden. Indien er sprake is van schade of vermissing dan mag de verhuurder hier een passend bedrag voor inhouden van de borg.

Met het overmaken van de borg ga je akkoord met de algemene voorwaarden.


Betaling en annulering
Voor de verwerking van transacties wordt door Thuisfuif feestjes (gedeeltelijk) gebruik gemaakt van Mollie Payments. Als gevolg hiervan worden rond deze transacties uw persoonsgegevens met Mollie gedeeld. Met het bevestigen van de Algemene Voorwaarden geeft u toestemming tot het delen van deze gegevens zoals bedoeld in de van toepassing zijnde privacywetgeving (momenteel: AVG). Zie hiervoor tevens ons privacy statement op de website www.thuisfuif.net.

Na ontvangst van de betaling verzenden wij het draaiboek in principe binnen 48 uur. Mogelijke afwezigheid of andere redenen voor vertraging zullen we vooraf proberen door te geven.

Omdat het bij de draaiboeken om een digitaal bestand gaat is het niet mogelijk deze te retourneren of geld terug te vragen.

De gehuurde artikelen kunnen wel geannuleerd worden. Bij annulering wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

 

Gebruik
Het draaiboek is digitaal en wordt verzonden per email. Het draaiboek mag alleen gebruikt worden door de koper. Doorgeven of doorverkopen is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om inhoud uit een draaiboek zonder toestemming te kopiëren of op internet te zetten.

 

PRIVACY STATEMENT

 

Zodra u een bestelling plaatst op onze website, stelt u Thuisfuif feestjes in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Deze gegevens betreffen uw naam, adres, postcode, woonplaats, land en e-mailadres. Thuisfuif feestjes acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Thuisfuif feestjes gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die Thuisfuif feestjes met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw naam, adresgegevens en emailadres vragen wanneer u een bestelling plaatst als klant op onze website. 

 

Uw bezoek aan onze site

Thuisfuif feestjes verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. 

  

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Thuisfuif feestjes onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

(a) ter uitoefening van de betaaltransacties via Mollie Payments (zie hiervoor tevens de algemene voorwaarden);  

(b) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

(c) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Thuisfuif feestjes;

(d) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of

(e) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

 

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u bezwaar heeft gen het verder gebruik van persoonsgegevens, dient u zich te wenden tot Thuisfuif feestjes. Dit kunt u doen per e-mail op info@thuisfuif.net onder vermelding van “Persoonsgegevens”.

 

Rechten

U heeft het recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

 

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt telefonisch contact opnemen op nummer: +31 (0)6 26 43 2003 of via info@thuisfuif.net.

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Thuisfuif feestjes te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

 

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Thuisfuif feestjes is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Thuisfuif feestjes over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt per e-mail contact opnemen met info@thuisfuif.net zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

‚Äč

 

Contactgegevens

Thuisfuif feestjes

Almereweg 17

3891 ZN Zeewolde

Telefoon: 0626432003

Kvk: 74552503

BTW: NL001423891B15

Bankrekening: NL13KNAB0259488348

Thuisfuif is onderdeel van Thuisfuif feestjes.

KVK: 74552503 - BTW: NL001423891B15 - Bank: NL13KNAB0259488348

Voor meer info: info@thuisfuif.net